[wpseo_breadcrumb]

Chính sách bảo hành

  1. Sản phẩm lỗi do nhà sản xuất: đổi sản phẩm khách trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận hàng.
  2. sản phẩm lỗi do nahf sản xuất: bảo hành theo chính sách của nhà sản xuất, chi tiết xem tại phiếu bảo hành kèm theo sản phẩm.
  3. Đối với các sản phẩm không có bảo hành (đặc tính của sản phẩm) shop sẽ hỗ trợ đổi sản phẩm khác nếu phát hiện lỗi do nhà sản xuất trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận hàng.
  4. Phát hiện sản phẩm không phải là chính hãng shop sẽ đền 100% giá trị đơn hàng.
  5. * Lưu ý:  Khách hàng không xuất trình được phiếu bảo hành thì toàn bộ các nội dung bảo hành sẽ bị tính phí khi sửa chữa.